Amfiteatr - Relacje.

zauważyłem w nim nigdy. Z drzew dziko rosnących najwcześniej padły wysokie, potężne brzozy. Miały rozległy, ale płytki system korzeniowy. Wichury po prostu wyrwały je z ziemi. Pozostałe, sfatygowane wichurami, stopniowo wycięto w miarę, jak narastały z ich strony zagrożenia. Przedsmak mieliśmy, gdy kilkunastocentymetrowej średnicy konar spadł w odległości niespełna metra od Ireny, zajętej porządkowaniem posesji. Mocno uszkodził tylko ogrodzenie i nasze graniczne tuje...

Kilka starych, potężnych i pięknych drzew jeszcze pozostało. Niepokoją młodsze, słabsze, bardzo szybko rosnące w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Zwłaszcza wobec narastającej siły i częstotliwości wichur.

Na załączonych fotografiach z roku 2016 zarejestrowałem ustawianie osłon dla drzewek, którymi obsadzono ścieżkę wydeptaną na skróty do Biedronki. 1 lipca 2019 roku ścieżką szły ciężko, powoli, dwie niewysokie, bardzo podobne kobiety formatu XXL. Przed nimi swobodnie biegał aktywny ok. 6-latek. Osłony z roku 2016 zniknęły już dawno, więc malec dobiegał do każdego drzewka, targał je i giął we wszystkich możliwych kierunkach. Jedno złamał na wysokości ok. 70 cm. Gdy podobnie mocować się zaczął z kolejnym - nie wytrzymałem. Głośno, aby usłyszał i on i "opiekunki" zawołałem, żeby natychmiast zostawił drzewko w spokoju. Na-tych-miast!! Malec opuścił ręce wzdłuż ciała, długą chwilę czekał, aż zbliżą się opiekunki (najprawdopodobniej babcia i mama). Gdy uznał, że są wystarczająco blisko, pobiegł dalej, drzewek nie dotykając. Zanim zniknął z mojego pola widzenia, zdążył pokazać mi język... "Opiekunki" zachowały się tak, jakby niczego nie zauważyły i nie usłyszały. Nie wierzę...

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Market Biedronka w wersji pierwotnej powstał na terenie, na którym uprzednio Tartak świadczył m.in. przecieranie surowca na podstawowe elementy tartaczne deski i belki, zwykle sezonowane na rozległym tartacznym placu. Surowiec dostarczano przede wszystkim iglasty, ale zdarzało się także przecieranie surowca liściastego. Trociny starano się składować odrębnie. Wspominam o tym specjalnie - przy wędzeniu łososi wykorzystywano tylko trociny liściaste.

W wersji pierwotnej, z roku 2008, pasaż za kasami prowadził - w prawo do wyjścia, w lewo do maleńkiego, zagraconego pomieszczenia, idealnego do prowadzenia punktu Totalizatora i sprzedaży drobiazgów. Sądowałem możlwość wynajęcia tego pomieszczenia - ówczesnemu kierownictwu wynajem nie odpowiadał, sądzę, że bardziej chodziło o niechęć do samodzielnego podejmowania decyzji. O kontakt z jednostką nadrzędną nie zapytałem. Szkoda.

Po siedmiu latach, w roku 2015 odnowiono wystrój ściany czołowej, zmieniono zagospodarowanie wnętrza.

W roku 2023 Biedronkę zamknięto na czas przebudowy. Budynek przedłużono, zainstalowano fotowoltaikę, na ścianie północno-zachodniej utworzono stoiska z mięsem i pieczywem, wprowadzono kasy samoobsługowe, zmodernizowano plac parkingowy przenosząc miejsca dla osób niepełnosprawnych ze ściany czołowej w pobliże wejścia.

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

31-03-2021 trwa budowa kolejnej firmy i rekrutacja pracowników.  Sytuacja dojrzewa - przywołanie nowych firm do partycypacji w dalszej budowie osiedla Biedronka staje się koniecznością. Bez mieszkań firmy nie znajdą pracowników.

W nr 1(126) "Wieści z Karlina" z marca 2021 zamieszczono wiadomość, że firma Scanrad wykupiona wcześniej przez chiński Yinlun, stała się właścicielem terenu o pow. 7 ha i w terminie do II kwartału roku 2022 (?), w pobliżu firmy Homanit, uruchomi nowoczesny zakład produkcyjny z zatrudnieniem początkowym 80 a docelowym 400  pracowników (!). Jeżeli nie jest to primaaprilisowy "dowcip", materiały uzupełnię, gdy ruszy budowa.

Przebieg prac rejestrowałem z przyjemnością i głębokim przekonaniem, że wielu robotnikom firm budowlanych - obok trudów codziennej pracy - towarzyszy nieustająca satysfakcja, że to właśnie oni swoją wiedzą, doświadczeniem i nielekką pracą urzeczywistniają wizje, marzenia, projekty, istniejące tylko na papierze. Powyższe brzmi nieco patetycznie, ale takie są twarde fakty. 

Gdy "budowlańcy" odchodzą, obiekty i zmiany w krajobrazie pozostają. Niektóre na stulecia...

Teren. Prace Wstępne - Relacje.

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana w roku 1997, od zawsze ściśle współdziałająca z samorządem i administracją miasta i gminy, zakresem oraz skutecznością swoich działań zapewnia mieszkańcom niespełna 6-tysięcznego Karlina czołowe lokaty w krajowym rankingu małych miejscowości. Zakres działania KTBS oraz jego osiągnięcia do roku 2016 przedstawiono w publikacji wideo zrealizowanej przez Firmę INET NEWS, udostępnionej pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=yE4rsTNDrII. Moje "trzy grosze" poniżej.

Pod budowę Osiedla Biedronka (nazwa aktualna - wcześniejsze to "Osiedle przy Parku", później "Osiedle przy Biedronce") wyznaczono rozległy teren po dawnym Tartaku, wcześniej tylko częściowo wykorzystany pod budowę marketu Biedronka i jej/jego placu parkingowego. Wykonawstwo powierzono Konsorcjum MATEXIM Białogard/BUDOMAL Koszalin. 

 

2014-04-04 Uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego - Relacje. Video.

Foto-historia budowy 2014-2019 - Relacje.

System ów nawiązywał do dawnej, państwowej i zakładowej niskiej zabudowy, realizowanej w formie osiedli 1-4-rodzinnych domków budowanych „pod sznurek”. Takie osiedla miały swój urok …i ład. Mieszkańcy decydowali wyłącznie o wyglądzie najbliższego otoczenia swojego mieszkania. Takie osiedla, oglądane z którejkolwiek strony, z daleka czy z bliska, zawsze dawały wrażenie dobrze uformowanej i uporządkowanej wspólnoty. Tak wyglądały kiedyś posesje przy Kolejowej, Chrobrego i Brzóski w Karlinie, ale – jak w większości małych miast – zostały wyprzedane i po przeróżnych przebudowach szybko pięknieją. Pięknieją i ...tracą dawny charakter.

Obecnie, każdy właściciel działki budowlanej dobiera projekt wg własnego uznania. Dostaje pozwolenie na budowę i …działa wg własnego gustu i możliwości.  Taki system doskonale sprawdza się na terenach wiejskich, gdzie otoczone zielenią zabudowania oddzielone są rozległymi uprawami. Często bywa, że takie posesje piękniej wyglądają z daleka niż z bliska. Na mizernych działeczkach miejskich blisko siebie powstają domy ustawione równolegle, prostopadle a nawet ukośnie względem siebie i ulicy, niskie obok wysokich, smukłe obok przysadzistych, z dachami spadzistymi, łukowymi albo płaskimi w mocno gryzących się kolorach. Z bliska każda posesja  wygląda pięknie - z daleka ciasnota, pstrokacizna i chaos.

Osiedle BIEDRONKA - Relacje.

Osiedle 4 MARCA Nad Parsętą. Lata 2009-2011 - Relacje.

Od roku 1994, tj. od daty zakupu przeze mnie prawa wieczystego użytkowania posesji graniczącej z dawnym niemieckim cmentarzem, zlikwidowanym w latach siedemdziesiątych, kilkanaście starych parkowych drzew ubyło za sprawą gwałtownych wichur i ...ze starości. Park pozostaje pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale specjalisty-konserwatora zabytkowych drzew nie

Alejka w Parku - Relacje.

 Alejka 

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Stadion - Relacje.

Sąd Królewski-Muzeum-Policja - Relacje. 

Przedszkola - Relacje. 

Osiedla BSM - Relacje.

Ogrody Działkowe - Relacje.

Oczyszczalnia Ścieków - Relacje.

Most Kolejowy - Relacje.

Karliński Ośrodek Kultury - Relacje.

Kanalizacja - Relacje.

Hotele - Relacje.

Hale Sportowe - Relacje.

GS - Relacje.

Gazociągi - Relacje.

Powrót do menu

Stadion

Przedszkola

Parki

Pałace

Osiedla BSM

Osiedla Domów Jednorodzinnych

Oczyszczalnia Ścieków

Most Kolejowy

Karliński Ośrodek Kultury

Kanalizacja

Hotele

ZPPiW>Homanit

Wioska SOS

Ulice

Targowiska

Ścieżki 

Szkoły

Strefy Ekonomiczne

Skatepark

Restauracja>Dino

Remiza OSP

Przystań Kajakowa Wodnik

POM>Promech

Osiedla KTBS

Ogrody Działkowe

Obwodnica

Most Szczeciński

Sąd Królewski>Muzeum>Policja

Kotłownie

Hale Sportowe

GS

Gazociągi

Fontanna

Elektrownie Wiatrowe

Ciepłociągi

Biedronka

Amfiteatr

Materiały do obróbki i montażu.

ZPPiW > Homanit - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

 

W tej beczce miodu jest i kropla dziegciu.. Na pytanie o atmosferę i postępy w karlińskiej szkole, któreś dziecko z Wioski odpowiedziało, że mama dowozi je do Białogardu, bo w tamtejszej szkole jest wyższy poziom nauczania. Dbałość rodziców o dobre wykształcenie dzieci, to cecha chwalebna, ale ...trochę zabolało.

 

Wioska powstała w tempie wręcz imponującym. Splendoru mieszkańcom Karlina dodaje już teraz, a jestem przekonany, że za lat kilka, gdy na jej terenie rozwinie się zieleń ozdobna a rodziny umocnią swoje korzenie, będzie to jeden z najładniejszych fragmentów miasta.

Wideo: Wioska SOS w Karlinie 2004-2007 /

 

Wioska Dziecięca SOS powstała na terenie, który przez wiele lat chluby miastu nie przysparzał żadnej. Po wygaśnięciu umów dzierżawnych, obejmujących obszar wydzielony pod jej budowę, teren wykorzystywano różnie, tymczasowo i raczej na dziko. Były miejsca postojowe i składowe przeróżnego sprzętu i materiałów, plac do kopania piłki i przede wszystkim morze chwastów. 

 

 

Budowie Wioski towarzyszyły różne obawy. Obawiano się trudnej młodzieży (?). Wioska "żyje" już kilka lat a sygnały, które o niej docierają do mnie, są wyłącznie dobre. Dzieciaki, które korzystały z naszych zaproszeń na działkę, a także te, które przy wielu innych okazjach spotykałem na terenie Karlina (i nie tylko), zawsze były OK. Bywa, że miejscowe zachowują się gorzej, ale pewnie tylko dlatego, że czują się tu pewnie, od urodzenia na swoim, a znaczna ich część dorasta w warunkach gorszych, niż stworzone w Wiosce.

 

 

 

Wioska SOS - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Ulice - Relacje.

Targowiska - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Ścieżki rowerowe - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Ścieżki-trasy spacerowe - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Szkoły - Relacje.

Przy ulicy Kołobrzeskiej - Relacje.

Przy ulicy Koszalińskiej i E28 - Relacje.

Strefy Ekonomiczne - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

SkatePark - Relacje.

Wideo: DINO po Restauracji "Na Skarpie" /

Chcąc ustalić konkretną datę uruchomienia Restauracji "Na Skarpie" i zakończenia jej działalności, przewertowałem wiele stron internetowych. Nie znalazłem - zabrakło mi cierpliwości. Inwestorem i zarządcą była GSSCh w Karlinie. Do dyspozycji konsumentów oddano trzy sale - restauracyjną od strony rzeki Radew, kawiarnianą od ulicy i środkową-ekspresową z bufetem i wewnętrznym wyjściem na niezadaszony  prostokąt z grillami uruchamianymi podczas większych imprez, zwykle zakładowych. Przed uruchomieniem, w drodze konkursu ustalono nazwę zgodną m.in. z naszą sugestią. Uczestniczyliśmy w całonocnej imprezie uruchomieniowej, później wielokrotnie w imprezach firmowych i prywatnych - zawsze udanych. Coś psuć się zaczęło po wyciszeniu kuwejckiej euforii. Młodzież, dla której uruchomiono dyskotekowe potańcówki nie utrzymała wcześniejszego standardu ani nie zapewniła wystarczających dochodów.

Ostatni raz balowaliśmy Na Skarpie w roku 2014, z okazji 40-lecia starszego syna.

Teraz będzie tu DINO...

Materiały do obróbki i montażu.

Wideo: Po modernizacji 2018 /

Pozostałe materiały - do obróbki i montażu.

Restauracja Na Skarpie>Dino - Relacje.

Remiza - Relacje.

Przystań Kajakowa Wodnik - Relacje. 

Materiały do obróbki i montażu.

POM > Promech -Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Parki - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Pałace - Relacje.

Wideo: Osiedle TBS Nad Parsętą - podkład "marszowy-zwycięski" z powodów jak niżej.

Osiedle w miły dla oka, serca i duszy sposób łączy wczorajszy system blokowisk z dzisiejszą swobodą lokalizacyjną. Przy dość swobodnym rozmieszczeniu budynków ma wyraźne cechy wspólnoty. Zadbane, z każdej strony wygląda ładnie - z góry i z dołu, znad rzeki, z daleka i z bliska.  :).

Osiedla KTBS - Relacje.

Wideo: - do obróbki i montażu.

Pamiętam czasy, gdy każdy prywatny inwestor podejmujący budowę domu jednorodzinnego, musiał dokładnie realizować wizję  architektów, sprecyzowaną w miejskim planie zabudowy. „Wizja” obejmowała umiejscowienie budynku na działce, jego kształt i nawet kolorystykę. Powstawały całe osiedla prawie jednakowych, równo w stosunku do ulicy ustawionych domów, różniących się tylko wyposażeniem, sposobem wykorzystania wnętrz oraz tzw. małą architekturą sprowadzaną zwykle do rodzaju ogrodzenia, ozdobnych nasadzeń w przydomowym ogródku i ew. altany.

 

 

Osiedla Domów Jednorodzinnych - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Most Szczeciński - Relacje.

Ulicę Szczecińską (przyciski Karlino>Place Ulice>Karlino Ulica Szczecińska) oraz most nad Parsętą (przycisk Parsęta) odwiedzałem wielokrotnie, z różnych powodów i różnymi środkami lokomocji. Pieszo z wędką albo z aparatem i kamerą, samochodem parkowanym tuż za mostem po stronie prawej, albo pontonem wodowanym przy moście Białogardzkim nad Radwią (przycisk Radew). Pontonem zawsze z kamerą i aparatem, nigdy z wędką. Cdn...

Kotłownie - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Materiały do obróbki i montażu.

Wideo: Na trasie nitki gazowej /

Pozostałe materiały - do obróbki, montażu i uzupełnienia.

Materiały do obróbki i montażu.

Fontanna - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Elektrownie wiatrowe - Relacje.

Materiały do obróbki i montażu.

Ciepłociągi - Relacje.

Obwodnica - Relacje.

kierownictwie POM, wykonanie dla miasta "skromnego, lekkiego zadaszenia" pod parkową skarpą. Padło na mnie :). 

Po zgrubnym uzgodnieniu kształtu i gabarytów zadaszenia, spośród materiałów dostępnych w naszej Bazie Zaopatrzenia Przedsiębiorstw TOR w Czaplinku wybrałem te, które po powiązaniu w skrajnie prostą konstrukcję i solidnym osadzeniu jej na głęboko zabetonowanej płycie gwarantowały bezpieczeństwo, długowieczność i ...możliwość łatwej rozbiórki.

Z upływem lat zadaszenie omurowano, dodano scenę, rozbudowano widownię, ogrodzono teren. Obok wolnego wstępu pojawiły się nawet okolicznościowe bilety. Prowizorka trzyma się mocno już ponad 46 lat, przetrzymała wiele sympatycznych imprez dla ogółu mieszkańców i wiele imprez młodzieżowych, po których głośno bywało w parku do białego rana. Zdarzało się, że nocne "rozmowy" w parku stawały się uciążliwe (mieszkam na jego obrzeżu), ale wystarczyło przesłać w ich kierunku dwa krótkotrwałe strumienie światła z reflektora zdolnego oświetlić lecący samolot i wszystko kończyło się bezkolizyjnie :). 

Fragmenty finałowych występów jednej z kilkudniowych imprez przedstawiam jako playlistę.

Biedronka - Relacje.

Początki Amfiteatru sięgają wczesnych lat siedemdziesiątych. Włodarzem miasta był wówczas śp. Władysław Bąkowski o którym mawiano, że codziennie, przed oficjalnym rozpoczęciem urzędowania, dokonywał osobistego, gospodarskiego obchodu Karlina. To właśnie On zasugerował i "delikatnie" wymógł na

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Powrót do menu

Amfiteatr - Relacje.

 

 

 

 

 

Inwestycje w MiG Karlino - Relacje foto-video.

YT

FB

Wymiana-chodnika-na-ulicy-Koszalinskiej-sm

 

 

DSC_7673-s2016m Alejka

 

 

 

Likwidacja Restauracji Na Skarpie 2018 

 

 

Ścieżka rowerowa 2017 s